HOTUNA: Yadda Masallacin Annabi SAW ya kasance a daren 27 na Ramadan

Masallacin Annabi Muhammad SAW ya cika da masu ibada a daren 27 na watan Ranadan da ake ciki.

Daren 27 na daga cikin dararen da Musulmi a faɗin duniya ke bai wa muhimmanci wajen neman dacewa da daren nan mai tarin daraja da ɗaukaka, wato Lailatul Ƙadr.

Hotuna: Haramain Sharifain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *